Za pískovcovou zdí Panské zahrady

Lokalita Horoušánek a Horoušan se nachází na jižním okraji české křídové tabule. Severně od obce vystupují na povrch pískovcové horniny a v četných lomech se zde těžil řadu staletí velmi kvalitní pískovec. Roku 1372 je písemně doložena těžba kamene na Svatovítskou katedrálu přímo v Horoušanských lomech a je dokonce zachován podrobný popis jak ve 14. století probíhalo otevření lomu. S pískovcem se zde setkáme na mnoha místech i dnes.

Zatímco první písemná zmínka o Horoušanech pochází z roku 1238, Horoušánky coby „Klein Horauschan“ byly založeny až roku 1780 Lichtenštejny. Lichtenštejnové zde pravděpodobně založili velkou Panskou zahradu jejíž zeď vystavěná z pískovcových kamenů se zachovala z části dodnes. Zahrada o rozměrech 200×104 sáhů (cca 360×187 m) se rozkládala na východní straně vsi. Kratší strana zahrady tvořila svou zdí celý východní okraj Horoušánecké návsi. Dodnes se rovněž zachoval název polní trati Za Panskou zahradou a právě v těchto místech se dnes budují naše řadové domy.

S pískovcem jsou spojeny i místní památky. Nejvýraznější z nich je výklenková kaplička se zvoničkou v centru Horoušánek. Ta byla vybudována roku 1904 místními zedníky V. Klučinou a M. Vernerem na místě dřevěného kříže a zvoničky. Peníze na stavbu pocházeli pravděpodobně z veřejné sbírky jak svědčí nápis na mramorové desce: „VĚNOVÁNO / ODE VŠECH OBČANŮ / V HOROUŠÁNKÁCH r. 1904.“ Litinový kříž ve výklenku pochází ze starého hřbitova a měl být později nahrazen sochou sv. Václava. Kříž s korpusem Ježíše Krista zdobený květinovým reliéfem a rozetou nad jeho hlavou má po stranách paty kříže postavy Panny Marie a apoštola sv. Jana.

Zhruba o sto let starší jsou dva pískovcové kříže. Lépe dochovaný se nalézá na návsi v Horoušanech. Jedná se o jedinečný celokamenný kříž vztyčený roku 1812 nákladem místních občanů. Jak dosvědčuje na kameni dochovaný nápis: „Léta Páně / 1812 / gest tento kříž / swati ke cti slawne / ho Božího jména i / lidu katolického / nákladem“ „počestné Obce / Horoušanské / wistaweni a / od Jana Tichého Mi / stra kamenického / J… / prowedeni“. Kříž je velmi kvalitní ukázkou kamenického řemesla a svým typem se soudkovitým podstavcem zapadá do kategorie křížů z konce 18. a počátku 19 století postavených ve Škvorci 1760, Šestajovicích 1776 a Úvalech 1818.

Druhý kříž se nalézá v místě dodnes zvaném „U třech svatých“ vedle silnice do Nových Jiren na samém okraji Horoušanského katastru. Z tohoto dříve pravděpodobně také celokamenného kříže se zachovala pouze spodní pískovcová část, která byla později doplněna litinovým křížem. Původně tvořily celou kompozici ještě dvě lípy s kovovými kříži. Dodnes se však zachoval pouze strom vlevo.

Interiéry

Přehledná dispozice jasně vymezuje funkce jednotlivých prostorů.

Hlavní obytný prostor prostupuje celým domem a jeho energie a atmosféra působí na všechny obyvatele. Velkým oknem vstupuje zahrada dovnitř a terasa se stává součástí bytu.

Otevřené schodiště dává rodině pocit sounáležitosti a zároveň vybízí k ohleduplnosti k ostatním členům domácnosti.

Přiznané trámové stropy, dřevěné plovoucí podlahy a sochařsky pojaté schodiště, to jsou elementy, které umožní užít si přírodních materiálů naplno každý den.

Exteriéry

Jistým problémem u řadových domů může být nepříjemná monotónnost vnějšího vzhledu, kdy jeden dům nelze rozeznat od druhého.

V našem případě jsme zvolili řešení, které vychází z konfigurace terénu a mírné variability domů.

Díky mírnému svahu celý blok domů stoupá a proto jsou dvojice domů výškově odstupňovány. Na „zlomu“ je pak umístěn věžový rizalit, který odskok opticky umocňuje.

Hmota „věží“ i garáží je zvýrazněna režným cihelným zdivem, které je zároveň použito pro artikulaci oken. Povrchy jsou dialogem ploch řezných cihel a bílé fasády. Odstíny zdiva jsou voleny ve třech matných variantách šedé, světlé a tmavé terakoty.

Zahrada

Malá část zemského povrchu, která patří jen Vám. Tato skutečnost je příležitostí a závazkem zároveň.

Prostor před domem je součástí veřejného prostranství přilehlé ulice a je tak i automatickou vizitkou obyvatel domu. Malý strom působí jako strážce vchodu, „slunečník“ před odpoledním sluncem a zároveň výrazný kompoziční prvek dlouhé ulice.

Zahrada za domem je intimním soukromým prostorem otevírajícím se do volné krajiny. Z terasy u domu je možné sledovat vzdálené obzory Polabí a mračna plující po obloze.

Standard provedení stavby řadových rodinných domů v Horoušánkách.

Stavba je provedena jako energeticky úsporná montovaná konstrukce ze zateplených sendvičových konstrukčních prvků na betonové základové desce.

Vnitřní členění domu je standardně:

 • v 1.NP obytný prostor, jídelna s kuch. koutem, prostorná komora, koupelna s WC, zádveří-chodba, garáž,
 • v 2.NP tři prostorné ložnice, chodba, koupelna s WC.

Všechny místnosti s vyjímkou komory v 1.NP a garáže jsou prosvětleny okny.

Ve standardním provedení na klíč je dům dokončen včetně zařizovacích předmětů (závěsné WC, umyvadla, vana, vč. armatur), obkladů stěn v koupelnách, podlahových krytin ve všech obytných místnostech, veškerých rozvodů elektřiny, vody, kanalizace a plynu, včetně přípravy pro montáž kuchyňské linky a včetně přípravy pro TV.

Vnitřní povrchy stěn jsou řešeny jako sádrokarton s finální otěruvzdornou malbou, v koupelnách s keramickým obkladem.

V prostoru schodiště, obýváku a jídelny je pro ostění, parapety a pohledové prvky v konstrukci stropu použito masivní dřevo.

Vnitřní podlahy jsou řešeny jako plovoucí s nášlapnou vrstvou lamino nebo koberec, v koupelnách dlažba, v garáži beton opatřený nátěrem.

Vnější povrchy stěn jsou tenkovrstvá omítka na zateplovacím systému v kombinaci s cihelným obkladem.

Střecha je kovová, s vertikálním prosvětlením do prostoru chodby, schodiště a koupelny v 2.NP.

Pozemek je srovnaný a připravený k individuálním úpravám, na východní straně domu oplocený. Je proveden dlážděný přístup a příjezd k domu, ocelová úrovňová rohož před vstupem

Při východní stěně domu je dřevěná nebo dlážděná terasa (volitelný nadstandard).

Celková úroveň dokončení varianty na klíč je ve stavu „k nastěhování“. Součástí dodávky nejsou osvětlovací tělesa, kuchyňská linka a doplňky oken.

Celá stavba je řešena jako energeticky úsporná s předpokládanými náklady na vytápění do 1000 Kč/měsíc (v cenách 2011).

Každý z domů lze pořídit ve dvou variantách provedení:

Varianta „základní“ poskytuje dokončený, zkolaudovaný dům v následujícím rozsahu:

 • venkovní fasáda
 • venkovní zpevněné plochy a oplocení východní části pozemku – zahrady
 • v koupelně v 1.NP je provedená dlažba a obklad v cenové úrovni 200 Kč/m²
 • závěsné WC
 • umyvadlo s pákovou baterií
 • zkompletovaná elektroinstalace
 • plynový kotel, zásobník a kompletní topný systém
 • v koupelnách deskové radiátory
 • 2.NP je členěno na tři pokoje a koupelnu

K této variantě lze doobjednat:

 • propojovací dveře z předsíně do garáže
 • sprchový kout do koupelny v 1.NP

V této úrovni v domě nejsou podlahové krytiny, dřevěné obložení, vnitřní malby, obklady a dlažby a sanita v koupelně v 2.NP. Vlastník má možnost zapojit se do dokončení vybavení domu.

Varianta „na klíč“ představuje dům, který je nad základní variantu dokončený včetně zařizovacích předmětů v definovaném standardu. Tím jsou:

 • dlažby v předsíni, koupelně 1.NP a koupelně 2.NP v cenové úrovni 300 Kč/m²
 • obklady v koupelně v 1.NP a 2.NP v cenové úrovni 300 Kč/m²
 • plovoucí podlahy v 1.NP lamino tř. 31 nebo lepší minimálně 7mm síla v ceně 220 Kč/m²
 • podlahy v pokojích v 2.NP lamino nebo koberec v ceně do 220 Kč/m²
 • dřevěný obklad schodiště, upravené stropní trámy v 1.NP
 • obložkové zárubně a dveře v dekoru dřevo
 • malby všech místností v otěruvzdorné bílé barvě
 • v koupelnách závěsná WC, umyvadla s pákovou baterií a chromovým sifonem, vana s kombinovanou pákovou baterií, topné žebříky s možností elektrického dohřevu
 • příprava pro kuchyňskou linku

K této variantě lze doobjednat:

 • propojovací dveře z předsíně do garáže
 • sprchový kout do koupelny v 1.NP
 • změnu sanity
 • TV rozvod do pokojů v 2.NP
 • změnu podlahových krytin a obkladů a dlažeb
 • barevnou malbu
 • rozdělení pokoje v 2.NP nad vstupem na dva pokoje

Dům 1D – Prodaný

 • Pozemek: 365 m²
 • Užitná plocha: 153 m²

Základní cena (vč. DPH): 3 730 000,- Kč

Cena na klíč (vč. DPH): 3 930 000,- Kč

Dům 2B – Prodaný

 • Pozemek: 210 m²
 • Užitná plocha: 153 m²

Základní cena (vč. DPH): 3 420 000,- Kč

Cena na klíč (vč. DPH): 3 620 000,- Kč

Dům 3C - Prodaný

 • Pozemek: 210 m²
 • Užitná plocha: 153 m²

Základní cena (vč. DPH): 3 420 000,- Kč

Cena na klíč (vč. DPH): 3 620 000,- Kč

Dům 4B – Prodaný

 • Pozemek: 315 m²
 • Užitná plocha: 153 m²

Základní cena (vč. DPH): 3 750 000,- Kč

Cena na klíč (vč. DPH): 3 950 000,- Kč

Dům 6B

 • Pozemek: 315 m²
 • Užitná plocha: 153 m²

Základní cena (vč. DPH): 3 750 000,- Kč

Cena na klíč (vč. DPH): 3 950 000,- Kč

Dům 7C

 • Pozemek: 315 m²
 • Užitná plocha: 153 m²

Základní cena (vč. DPH): 3 750 000,- Kč

Cena na klíč (vč. DPH): 3 950 000,- Kč

Dům 9C

 • Pozemek: 315 m²
 • Užitná plocha: 153 m²

Základní cena (vč. DPH): 3 780 000,- Kč

Cena na klíč (vč. DPH): 3 980 000,- Kč

Dům 10B

 • Pozemek: 315 m²
 • Užitná plocha: 153 m²

Základní cena (vč. DPH): 3 780 000,- Kč

Cena na klíč (vč. DPH): 3 980 000,- Kč

Dům 12B – Prodaný

 • Pozemek: 315 m²
 • Užitná plocha: 153 m²

Základní cena (vč. DPH): 3 780 000,- Kč

Cena na klíč (vč. DPH): 3 980 000,- Kč

Dům 13A – Prodaný

 • Pozemek: 475 m²
 • Užitná plocha: 153 m²

Základní cena (vč. DPH): 3 990 000,- Kč

Cena na klíč (vč. DPH): 4 200 000,- Kč

Prohlášení o přístupnosti

Tyto webové stránky byly vytvořeny s ohledem na maximální přístupnost jejich obsahu. Autoři se při tvorbě řídili mimo jiné dokumentem Pravidla tvorby přístupného webu .

Nezávislost na výstupním zařízení

Přístup k obsahu by neměl být závislý na použití určitého typu výstupního zařízení. Stránky je sice nejlepší prohlížet pomocí posledních verzí prohlížečů Mozilla Firefox , Internet Explorer nebo Opera , ale měla by být použitelná i ve starších verzích či v textovém prohlížeči, PDA, chytrém telefonu nebo hlasové čtečce. Přes maximální možnou péči, která byla přístupnosti stránek věnována, je možné, že narazíte na nějaký problém, v takovém případě informujte, prosím, pomocí e-mailu webmastera .

Přizpůsobení velikosti

Velikosti vybraných prvků lze snadno zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů, s přihlédnutím k jejich schopnostem.

Microsoft Internet Explorer

Ctrl + posun kolečkem nebo v menu Zobrazit > Velikost textu >… (View > Text size >…)

Mozilla Navigator nebo Firefox

Ctrl++ nebo ctrl+-.

Opera

Ctrl++ nebo ctrl+-.

Tisk

Součástí stránek je také tisková verze, která neobsahuje navigaci a další prvky, které nemají ve vytištěné podobě smysl. Zároveň jsou v této verzi všechna pozadí bílá a texty černé. Tisková verze je použita automaticky, ať už využijete odkaz „vytisknout“ přítomný na některých stránkách nebo standardní prostředky Vašeho prohlížeče.

Webové standardy

Zdrojový kód www.domyhorousanky.cz je validní dle standardu XHTML 1.0 Strict . Také ostatní použité technologie (CSS, JavaScript) se snaží o maximální využítí neproprietárních standardů. To ovšem s ohledem na současný stav klientů (prohlížečů a dalších zařízení), které tyto standardy často interpretují různě, vůbec či chybně.

Podmínky užití

Podmínky používání internetových stránek http://www.domyhorousanky.cz

Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které užívají internetové stránky provozované TENPENZA (dále jen uživatelé).

 • Používání internetových stránek je bezplatné.
 • Užívat tyto stránky, nebo jejich části jinak, než pro vlastní potřebu není bez předchozího písemného souhlasu provozovatele dovoleno.
 • Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele není dovoleno zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu či technické podstaty stránek. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění stránek, nebo jakékoliv jejich součásti, má pouze provozovatel.
 • Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
 • Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Aktuální podmínky používání internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Odmítnutí a omezení odpovědnosti

 • Informace publikované na internetových stránkách vycházejí z informací, které poskytuje provozovatel.
 • Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.
 • Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na internetových stránkách z jiných zdrojů, které jsou uvedeny. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím jeho stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu či jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím jeho internetových stránek. Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek ( zejména diskusní fóra, diskusní skupiny) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.
 • Provozovatel odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele na internetových stránkách provozovatele jen tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti, okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
 • Provozovatel není povinen dohlížet na obsah ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Rodinné domy Horoušánky

 • 10 domů poblíž Klánovického lesa
 • 2 patra, dispozice od 3+kk do 5+1, užitná plocha 153–155 m²
 • cena 3.600.000–4.000.000 Kč

Galerie »     Více informací »

O projektu

Vyměňte byt v paneláku za dům se zahradou

Projekt Rodinné domy Horoušánky vznikl pro rodiny, které chtějí více místa a pohodlí. Přestaňte se tísnit v panelákovém bytě a kupte si dům s výbornou dostupností do Prahy. Prodejte byt, přidejte milion a dům je Váš!

Nabídka domů »     Průběh stavby »     Standardy »     Galerie »

Lokalita

mapa
 • Horoušánky jsou částí obce Horoušany, kde se nachází obecní úřad, mateřská škola a drobné obchody
 • Veškerá další občanská vybavenost je v cca 1,5 km vzdáleném městě Úvaly
 • Klánovický les nabízí sportovní vyžití i odpočinkové procházky, okolí jako stvořené pro cyklistiku
 • V okolních obcích a městech do vzdáleností 10 km je velké množství základních i středních škol a sportovních klubů

Za pomoci PID (1. tarifní pásmo) se dostanete za 25 min na Černý Most a na Masarykovo nádraží přímo v centru metropole je to 40 minut (včetně přestupu z autobusu na vlak a čekání na vlakové spojení). Na vlak do Úval je to cca 5 min.

Historie obce »     Nabídka domů »

Rodinné domy Horoušánky 1 2 3 4 6 7 9 10 12 13

Nabídka domů

 • 2 patra, dispozice od 3+kk do 5+1
 • užitná plocha 153–155 m²
 • cena 3.600.000–4.000.000 Kč

Galerie »     Standardy »     Půdorysy »     Interiér »     Exteriér »

Interiéry podle vašich představ

Díky chytré konstrukci můžeme upravit rozložení příček a místností přesně dle vašeho přání.

Více informací »     Exteriér »     Napište nám »

Krásná zahrada pro volný čas i pěstování…

Více informací »     Interiér »     Napište nám »

Kontaktujte nás

TENPENZA
K Hutím 664/7
198 00 Praha 9

GPS: 50.1083; 14.5449      mapa »

IČ: 24729817      DIČ: CZ 24729817

Společnost je zapsána Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 169457.

+420 226 807 192     kontakt@domyhorousanky.cz


(odpovídejte číslicí)